Makaleler

Makaleler

İş Sözleşmesinden Doğan Alacaklarda Zamanaşımı ve Faiz

1 hafta önce

İş Sözleşmesinden Doğan Alacaklarda Zamanaşımı ve Faiz

1. Zamanaşımına İlişkin Usul ve Esaslar Zamanaşımı, bir alacak hakkının belirli süre kullanılmaması sebebiyle dava...

Geçici İş İlişkisi

2 hafta önce

Geçici İş İlişkisi

Bazı durumlarda işveren kendi işçisini geçici olarak başka bir işveren nezdinde çalışmaya gönderebilmektedir. Bu ilişkiyi...

Çalışma Süresi

3 hafta önce

Çalışma Süresi

İşçinin iş görme borcu kapsamında, işverene karşı fazla çalışma hariç en fazla 45 saat çalışma...

Hizmet Tespit Davası

4 hafta önce

Hizmet Tespit Davası

Hizmet Tespit Davası Nedir?  Günümüzde işverenlerin bir çoğu çalıştırdıkları işçilerini Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmeyerek kayıt...

Yıllık Ücretli İzin

1 ay önce

Yıllık Ücretli İzin

Yıllık Ücretli İzin Nedir? Anayasa’nın 50. maddesinde düzenlenen dinlenme hakkı...

Kıdem Tazminatı

1 ay önce

Kıdem Tazminatı

A.Kıdem Tazminatı...

Kira Sözleşmelerinde Güvence (Depozito Bedeli)

1 ay önce

Kira Sözleşmelerinde Güvence (Depozito Bedeli)

Kira sözleşmeleri kurulurken kiraya veren, kiralananın kullanımından ötürü ortaya çıkacak zararları...

Asıl İşveren - Alt İşveren İlişkisi

1 ay önce

Asıl İşveren - Alt İşveren İlişkisi

İşveren, işyerinde yürütülen tüm işlerini kendi işçilerini istihdam ederek yerine getirmesi

Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin Olağan Fesih Yoluyla Sona Ermesi

2 ay önce

Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin Olağan Fesih Yoluyla Sona Ermesi

Taraflarca kurulan iş sözleşmesi, İş Kanunu’nun 17. maddesindeki fesih ihbar sürelerine uyularak...

Belirli Süreli İş Sözleşmesi

2 ay önce

Belirli Süreli İş Sözleşmesi

İş hukukunda kural olarak kabul edilen sözleşme türü, belirsiz süreli sözleşmedir. Kanunun burada aradığı...

Askerlik Dönüşü İşe Başlatmama Tazminatı

2 ay önce

Askerlik Dönüşü İşe Başlatmama Tazminatı

Zorunlu askerlik hizmeti nedeniyle işçiler, iş sözleşmesini feshetmek zorunda kalmaktadırlar. Bu durum...

Asgari Geçim İndirimi

3 ay önce

Asgari Geçim İndirimi

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ NEDİR? İşverenlerin çalıştırdıkları işçilerin ücretleri üzerinden hesaplanan vergi miktarı her sene belirlenen...

© Tüm Hakları Saklıdır 2020 | Coşkun & Yıldırım Hukuk Bürosu