Makaleler

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ NEDİR?

İşverenlerin çalıştırdıkları işçilerin ücretleri üzerinden hesaplanan vergi miktarı her sene belirlenen asgari geçim ücretinden düşülerek işçinin net ücreti üzerine çalışana verilmesidir. Asgari ücret üzerinden belirlenen asgari geçim indirimi bir kamu maliyesi politikası olarak 2007 yılından itibaren uygulanmaya başlayarak temel insan ihtiyaçlarının belli bir kısmının karşılanması amaçlanarak yürürlüğe konmuştur.


ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ŞARTLARI

Asgari geçim indirimi Gelir Vergisi Kanunu’nun 32.maddesinde düzenlenmiştir. İşbu düzenleme gereği ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde 16 yaşından büyük çalışan işçiler için medeni durumları ve çocuk sayılarına göre belirlenmektedir.

Bir işveren hesabına çalışan işçinin yıllık olarak belirlenen asgari geçim ücreti kişinin çalışmayan eş durumu ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına göre işveren tarafından işçinin net ücretine ek olarak ödenmelidir. Çocuk tabiri 265 numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde ifade edilmiştir. Bu tebliğde mükellef birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan 18 yaşında olup ya da eğitim görmekte olan 25 yaşını doldurmamış çocuklar şeklinde belirlenmiştir. İşçi tarafından bakılan çocuk ifadesi nafaka verilenler, evlat edinenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturan kişileri de kapsamaktadır. Ödenmediği takdirde işçi işçilik hak ve alacakları davası açarak ödenmeyen her yıl asgari geçim ücretine yasal faiz talep ederek dava edebilmektedir. 


ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNİN HESAPLANMASI 

İşçiye maaşıyla birlikte ödenecek asgari geçim ücreti asgari ücretin yıllık brüt tutarı üzerinden işçinin kendisi için %50, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5 diğer çocuklar için % 5 oranları üzerinden hesaplanarak bulunmaktadır. Burada önem arz nokta gelirin elde edildiği tarihteki medeni hali ve aile durumu esas alınmasıdır. Boşananlar için hesaplama yapılırken nafakasını ödedikleri çocuk sayısı dikkate alınır. Asgari geçim ücretinin işçiye ödenmemesi durumunda işçinin haklı sebeple iş akdini feshedebileceği kabul edilmelidir. Nitekim Yargıtay 22.Hukuk Dairesi’nin 2015/2167 Esas, 2015/6155 Karar sayılı kararında “Asgari geçim indirimi ve ücret alacakları ücret niteliğinde olup, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 34. maddesi gereğince, gününde ödenmemesi halinde bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faize karar verilmelidir.” Şeklinde karar vererek AGİ ücretinin ücret alacağı olması gerektiğini ifade etmiştir. Ücret alacaklarının ödenmemesi işçi için haklı sebebe konu olacağı için iş akdini feshedebilecektir.


ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNDE YARARLANACAKLAR

Asgari geçim indiriminden yararlanmak için ücret gelirlerinin yıllık beyanname ile bildirilmesi gerekmektedir. Ayrıca Gelir Vergisi Kanununun 61.maddesi kapsamında ücret geliri elde edenler, örneğin sosyal güvenlik destekleme primi ödemek suretiyle çalışanlar ile kurumların yönetiminde görevli olanlar da genel hükümlere göre asgari geçim indiriminden yararlanacaklardır. Emeklilik sonrası belirli şartlar dahilinde çalışan sigortalıların prime esas kazançları üzerinden sosyal güvenlik destekleme primi kesintisi yapılmaktadır. Sosyal destekleme primi ödemek suretiyle çalışan kişiler bu destekleme primini ödeyen emekli işçiler olmaktadır. 

 

Asgari geçim indirimi ücretinden faydalanamayacak kişileri 265 numaralı tebliğ aşağıdaki gibi saymıştır:

  • Ücretleri diğer ücret kapsamında vergilendirilen hizmet erbabı,
  • Dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler,
  • Başka bir kanun hükmü (3218, 4490, 4691 sayılı kanunlar v.b.) uyarınca ücretlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayanlar,
  • Ücret geliri elde etmeyen diğer gerçek kişiler.

 

2020 YILINA AİT ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ÜCRETLERİ :

Bekar 220,73TL

Evli eşi çalışmayan 264,87 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 T

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışan 220,73 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL

Paylaş
Yorumlar
Yorum Yap
© Tüm Hakları Saklıdır 2020 | Coşkun & Yıldırım Hukuk Bürosu