Makaleler

Makaleler

7433 SAYILI KANUNUN 6. MADDESİ VE 5393 SAYILI KANUNUN 49. MADDESİ KAPSAMINDA  BELEDİYE İŞÇİLERİNİNİN TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL - MEMUR OLARAK ATAMA İŞLEMİ

7 ay önce

7433 SAYILI KANUNUN 6. MADDESİ VE 5393 SAYILI KANUNUN 49. MADDESİ KAPSAMINDA BELEDİYE İŞÇİLERİNİNİN TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL - MEMUR OLARAK ATAMA İŞLEMİ

7433 SAYILI...

İftira Suçu

2 yıl önce

İftira Suçu

İftira, işlemediğini bildiği halde, bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat edilmesidir. İftira suçu adliyeye...

Menfi Tespit ve İstirdat Davaları

2 yıl önce

Menfi Tespit ve İstirdat Davaları

1) Menfi Tespit Davası Borçlu, borcu olmadığını ileri sürerek yasal süresi içinde icra takibine itiraz...

İcra Takibinde Borcun Taksitle Ödenmesi ve Taşınır Malların Satışı

2 yıl önce

İcra Takibinde Borcun Taksitle Ödenmesi ve Taşınır Malların Satışı

Borcun Taksitle Ödenmesi Takip konusu borç kesinleştiğinde borçlu çeşitli sebeplere dayanarak borcunu ödemek isteyebilir. Çünkü...

Hakaret Suçu

2 yıl önce

Hakaret Suçu

Hakaret Suçu Nedir? Hakaret suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Sekizinci Bölümünde ‘’Şerefe Karşı Suçlar’’...

Hacizde İstihkak Prosedürü ve İstihkak Davası

2 yıl önce

Hacizde İstihkak Prosedürü ve İstihkak Davası

Hacizde İstihkak Prosedürü İcra takibi kural olarak borçlunun malvarlığı haczedilerek, gerektiğinde haczedilen malların satılıp paraya...

İcra Takibinde Haciz

2 yıl önce

İcra Takibinde Haciz

Kesinleşmiş olan icra takibi sonucunda borçlu borcunu ödemez ise alacaklının talebi ile borçlunun mallarına haciz...

İlamlı - İlamsız İcra ve İcra Takibine İtiraz

2 yıl önce

İlamlı - İlamsız İcra ve İcra Takibine İtiraz

İcra takibi, alacaklı ile borçlu arasındaki borcun tahsil edilmesi ya da maddi hukuka ilişkin bir...

İtirazın Kaldırılması ve İtirazın İptali Davası

2 yıl önce

İtirazın Kaldırılması ve İtirazın İptali Davası

Borçlunun itirazıyla durdurulmuş icra takibine devam edilebilmesi için alacaklının bu itirazı genel mahkemelerde dava açarak...

Uzaktan Çalışma

2 yıl önce

Uzaktan Çalışma

A.Uzaktan Çalışma  Uzaktan çalışma, çalışanın işyerinden farklı bir konumda ya da evde teknolojik iletişim araçlarıyla...

Fazla Çalışma Ücreti

2 yıl önce

Fazla Çalışma Ücreti

Fazla Çalışma Ücreti Nedir?  İş Kanunu, işçilerin ölçüsüz çalıştırılmalarını, işverenin keyfi uygulamalarının önlemek ve işçilerin...

İş Kazası

2 yıl önce

İş Kazası

İş Kazası Nedir?  İşverene karşı belirli iş görme borcu altında olan işçiler, çalıştıkları pozisyon itibariyle...

© Tüm Hakları Saklıdır 2023 | Coşkun & Yıldırım Hukuk Bürosu