Makaleler

Makaleler

İşe İade Davası

1 gün önce

İşe İade Davası

Ülkemizde işverenler, işçi ile karşılıklı kurduğu iş sözleşmesini kolaylıkla feshedebilmektedir. İşverene karşı güçsüz durumda olan,...

Çalışma Koşullarında Değişiklik

1 hafta önce

Çalışma Koşullarında Değişiklik

Çalışma Koşulları ve İşyeri Uygulaması  İş akdinin ifası sırasında; personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklarda ya...

İş Sözleşmesi Sona Erdikten Sonra Rekabet Yasağı

2 hafta önce

İş Sözleşmesi Sona Erdikten Sonra Rekabet Yasağı

İş sözleşmesi karşılıklı iki tarafa borç yükleyen bir sözleşme olmakla, işçi üzerine işverenle rekabet etmeme...

İşyeri Kavramı

3 hafta önce

İşyeri Kavramı

İş Kanunu, işyeri kavramını salt bir işin görüldüğü yer olarak görmemiş, işçinin işverene karşı iş...

İşveren Vekili

1 ay önce

İşveren Vekili

İşverenin işyerindeki iş ilişkileri özelleştikçe kendisine ait bazı yetkileri, kendi çalışanlarına devretmektedir. Bu işletmenin yönetimine...

Telafi Çalışması

1 ay önce

Telafi Çalışması

Telafi çalışması, 4857 sayılı İş Kanunu’nun ücretli veya ücretsiz izin dışında mazeret izinlerini düzenlemesiyle birlikte...

Mazeret İzinleri

1 ay önce

Mazeret İzinleri

İş Kanunu işçinin günlük hayatta yaşayabileceği birtakım durumlar için işvereni bu izinleri vermeye zorunlu tutan...

İşyeri Devri

1 ay önce

İşyeri Devri

İşyeri Devri Durumunda İşçinin Hakları Nelerdir ? İşveren çeşitli saiklerle, işyerini başka birine devredebilmektedir. Devir...

Çağrı Üzerine Çalışma Usulü

1 ay önce

Çağrı Üzerine Çalışma Usulü

Çağrı üzerine çalışma usulü, kısmi süreli çalışmanın bir türü olarak düzenlenmiştir. Çağrı üzerine çalışma usulü...

İşveren İçin İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Fesih Hali

2 ay önce

İşveren İçin İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Fesih Hali

İş Kanunu’nun 25. maddesi işverenin süresi belirli olsun veya olmasın hangi durumlarda işverenin iş sözleşmesini...

İşçi Tarafından İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle Feshi

2 ay önce

İşçi Tarafından İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle Feshi

İş sözleşmesinin sona erme nedenleri fesih, ölüm, ikale ve sözleşme süresinin bitmesidir. İş sözleşmesi sürekli...

İş Sözleşmesinden Doğan Alacaklarda Zamanaşımı ve Faiz

2 ay önce

İş Sözleşmesinden Doğan Alacaklarda Zamanaşımı ve Faiz

1. Zamanaşımına İlişkin Usul ve Esaslar Zamanaşımı, bir alacak hakkının belirli süre kullanılmaması sebebiyle dava...

© Tüm Hakları Saklıdır 2020 | Coşkun & Yıldırım Hukuk Bürosu